Centrum Nauczania Języków Obcych
OK Language Center
Mówisz! Piszesz! Rozumiesz!
Centrum Nauczania Języków Obcych
OK Language Center
Mówisz! Piszesz! Rozumiesz!

O NAS


Centrum Nauczania Języków Obcych OK Language Center to rodzinna firma stawiająca na łączenie tradycyjnych i nowoczesnych rozwiązań w nauczaniu języków obcych! Opierając się na teorii inteligencji wielorakich prof. Howarda Gardnera, zapewniamy indywidualne i elastyczne podejście poprzez dopasowywanie metod nauczania do potrzeb i predyspozycji ucznia. Staramy się rozwijać w naszych słuchaczach pasję do poznawania innych języków i kultur poprzez „zanurzanie” w języku, propagowanie czytania literatury obcojęzycznej oraz promowanie wydarzeń związanych z językiem i kulturą w najbliższej okolicy.


Misją OK Language Center jest rzetelne przygotowanie ucznia do swobodnego posługiwania się językiem obcym przy wykorzystaniu sprawdzonych i nowoczesnych metod nauczania oraz tworzenie przestrzeni do szerzenia wiedzy na temat innych krajów i kultur.

Centrum Nauczania Języków Obcych OK Language Center to rodzinna firma stawiająca na łączenie tradycyjnych i nowoczesnych rozwiązań w nauczaniu języków obcych! Opierając się na teorii inteligencji wielorakich prof. Howarda Gardnera, zapewniamy indywidualne i elastyczne podejście poprzez dopasowywanie metod nauczania do potrzeb i predyspozycji ucznia. Staramy się rozwijać w naszych słuchaczach pasję do poznawania innych języków i kultur poprzez „zanurzanie” w języku, propagowanie czytania literatury obcojęzycznej oraz promowanie wydarzeń związanych z językiem i kulturą w najbliższej okolicy.


Misją OK Language Center jest rzetelne przygotowanie ucznia do swobodnego posługiwania się językiem obcym przy wykorzystaniu sprawdzonych i nowoczesnych metod nauczania oraz tworzenie przestrzeni do szerzenia wiedzy na temat innych krajów i kultur.

Kursy

KURS 8-KLASISTY – język angielski

Głównym celem kursu Ósmoklasisty jest rzetelne przygotowanie uczniów do pierwszej edycji egzaminu Ósmoklasisty. Kurs nastawiony jest na gruntowne powtórzenie materiału wymaganego na tym etapie kształcenia oraz oswojenie ucznia z nową formułą egzaminu. Podczas kursu ćwiczone będą wszystkie kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu, czytanie, mówienie, pisanie oraz poprawność gramatyczna i ortograficzna. Uczniowie zdobędą umiejętność mediacji – jest to nowy element, który w tym roku po raz pierwszy pojawi się na egzaminie szkolnym. Raz na dwa tygodnie przewidziane jest rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych, aby uczniowie jak najlepiej poznali schemat zadań, które pojawią się na egzaminie.

Praca oparta jest na repetytorium ósmoklasisty oraz autorskich materiałach stworzonych przez lektora prowadzącego zajęcia.

W ramach kursu uczniowie otrzymują nielimitowany dostęp do platformy e- learningowej Lerni – innowacyjnego narzędzia do nauki 5 języków obcych, które można wykorzystywać przy utrwalaniu słownictwa oraz podczas pracy własnej w domu.

Kurs Ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 prowadzony jest w dwóch wariantach:

• Wariant intensywny – 2 x 90min/tygodniowo

• Wariant regularny – 2 x 60min/tygodniowo

KURSY KONWERSACYJNE DLA OSÓB DOROSŁYCH – język angielski

Kursy konwersacyjne na osób dorosłych nastawione są przede wszystkim na przełamanie bariery w porozumiewaniu się w języku obcym. Na zajęciach uczniowie wzbogacają swój zasób słownictwa o praktyczne zwroty, z których mogą korzystać zarówno podczas rozmowy o pracę, jak i na wakacjach za granicą. Kolejnym etapem kursu jest zdobycie umiejętności aktywnego słuchania "naturalnych" nagrań w języku angielskim - selekcjonowania treści, w celu zrozumienia ogólnego sensu wypowiedzi oraz umiejętności pracy z tekstem prasowym w języku angielskim. W programie kursu duży nacisk kładziony jest na doskonalenie poprawnej wymowy i udział w dyskusjach na bieżące tematy w języku angielskim, a także wzbogacenie wiedzy na temat kultury krajów anglojęzycznych.

Praca oparta jest na podręczniku, materiałach autentycznych oraz autorskich pomocach naukowych stworzonych przez lektora prowadzącego zajęcia.

W ramach kursu uczniowie otrzymują nielimitowany dostęp do platformy e- learningowej Lerni – innowacyjnego narzędzia do nauki 5 języków obcych, które można wykorzystywać przy utrwalaniu słownictwa oraz podczas pracy własnej w domu.

Kurs konwersacyjny dla osób dorosłych w roku szkolnym 2018/2019 prowadzony jest w dwóch wariantach:

• Wariant intensywny – 2 x 90min/tygodniowo

• Wariant regularny – 2 x 60min/tygodniowo

KURSY DZIECIĘCE Z NATIVE SPEAKERE’M – język angielski & hiszpański

Głównym celem kursu jest przygotowanie dziecka do swobodnego porozumiewania się w języku obcym. Dzieci, poza naturalną zdolnością przyswajania słówek w języku obcym, znacznie lepiej radzą sobie z opanowaniem poprawnej wymowy oraz rozumienia ze słuchu i znacznie szybciej niż dorośli potrafią zaakceptować fakt, że nauczyciel nie mówi w ich języku ojczystym.

Wariant kursu z native speakere’m dodatkowo stymuluje ucznia do aktywnego wykorzystywania umiejętności językowych nabytych w szkole oraz oswaja z naturalnym językiem mówionym używanym za granicą.

Praca oparta jest o autorski program naszych lektorów z Hiszpanii oraz USA.

W ramach kursu uczniowie otrzymują nielimitowany dostęp do platformy e- learningowej Lerni – innowacyjnego narzędzia do nauki 5 języków obcych, które można wykorzystywać przy utrwalaniu słownictwa oraz podczas pracy własnej w domu.

W roku szkolnym 2018/2019 zajęcia z native speakere’m dla dzieci odbywają się w kilku wariantach, w różnej częstotliwości, z podziałem na poszczególne grupy wiekowe.

KURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Głównym celem kursu jest gruntowne utrwalenie materiału wymaganego na danym etapie kształcenia w szkole publicznej, ćwiczenie wszystkich kompetencji językowych: czytania, słuchania, mówienia, pisania, poprawności gramatycznej i ortograficznej oraz aktywizowanie dzieci i młodzieży do posługiwania się językiem obcym w praktyce.

Praca oparta jest o autorski program polskich lektorów, z uwzględnieniem wymogów zawartych w obowiązującej podstawie programowej.

W ramach kursu uczniowie otrzymują nielimitowany dostęp do platformy e- learningowej Lerni – innowacyjnego narzędzia do nauki 5 języków obcych, które można wykorzystywać przy utrwalaniu słownictwa oraz podczas pracy własnej w domu.

W roku szkolnym 2018/2019 zajęcia z języka angielskiego dla dzieci i młodzieży odbywają się w kilku wariantach, w różnej częstotliwości, z podziałem na poszczególne grupy wiekowe.

KURSY OGÓLNE DLA DOROSŁYCH – język angielski, niemiecki, hiszpański, włoski

Kursy dla dorosłych odbywają się na wszystkich poziomach zaawansowania bez limitu wiekowego. Głównym celem kursu jest rzetelne przygotowanie ucznia do swobodnego komunikowania się w języku obcym. Program rozłożony jest proporcjonalnie na ćwiczenie wszystkich kompetencji językowych: czytania, rozumienia ze słuchu, mówienia i pisania. Na zajęciach uczniowie wzbogacają zasób słownictwa i uczą się wykorzystywać poznane struktury w praktyce. Kurs przewiduje warsztaty fonetyczne, ćwiczenie poprawnej wymowy w języku obcym oraz pracę z materiałami autentycznymi. Na życzenie grupy, lektor prowadzący zajęcia może zmodyfikować program, dodając do niego elementy języka biznesowego.

Praca oparta jest na podręczniku, materiałach autentycznych oraz autorskich pomocach naukowych stworzonych przez lektora prowadzącego zajęcia.

W ramach kursu uczniowie otrzymują nielimitowany dostęp do platformy e- learningowej Lerni – innowacyjnego narzędzia do nauki 5 języków obcych, które można wykorzystywać przy utrwalaniu słownictwa oraz podczas pracy własnej w domu.

KURSY INDYWIDUALNE & W GRUPIE DO 3 OSÓB - język angielski, niemiecki, hiszpański, włoski

Program kursu indywidualnego lub w grupie do 3 osób opracowywany jest w porozumieniu z uczniem – zgodnie z jego potrzebami i preferencjami. Rozpoczęcie zajęć poprzedza spotkanie z lektorem i metodykiem, na którym poza weryfikacją poziomu, omawiane są oczekiwania ucznia względem zajęć.

Praca oparta jest na podręczniku, materiałach autentycznych oraz autorskich pomocach naukowych stworzonych przez lektora prowadzącego zajęcia.

W ramach kursu uczniowie otrzymują nielimitowany dostęp do platformy e- learningowej Lerni – innowacyjnego narzędzia do nauki 5 języków obcych, które można wykorzystywać przy utrwalaniu słownictwa oraz podczas pracy własnej w domu.

KURSY DLA FIRM ORAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - język angielski, niemiecki, hiszpański, włoski

Oferujemy szkolenia językowe dla firm i placówek oświatowych, takich jak przedszkola/szkoły publiczne i niepubliczne.

Zajęcia prowadzone są w siedzibie firmy/placówki lub w Centrum Nauczania Języków Obcych OK Language Center przy ul. Hennela 5/5 w W-wie.

Program szkolenia opracowywany jest pod indywidualne potrzeby i preferencje podmiotu zamawiającego. Rozpoczęcie zajęć poprzedza spotkanie z lektorem i metodykiem, na którym poza weryfikacją poziomu uczniów, omawiany jest szczegółowy profil kursu. Terminy i częstotliwość zajęć ustalane są indywidualnie, zgodnie z zapotrzebowaniem podmiotu zamawiającego.

Praca oparta jest na podręczniku, materiałach autentycznych oraz autorskich pomocach naukowych stworzonych przez lektora prowadzącego zajęcia.

W ramach kursu uczniowie otrzymują nielimitowany dostęp do platformy e- learningowej Lerni – innowacyjnego narzędzia do nauki 5 języków obcych, które można wykorzystywać przy utrwalaniu słownictwa oraz podczas pracy własnej w domu.

KURSY ANGIELSKI DLA MAM

W ramach wsparcia aktywności językowej czasie ciąży i podczas urlopu macierzyńskiego oferujemy specjalny, dedykowany paniom oczekującym narodzin dziecka oraz młodym mamom kurs ANGIELSKI DLA MAM. Formuła kursu jest luźniejsza niż w przypadku typowych zajęć z języka obcego, a wiodąca tematyka dyskusji ustalana jest z lektorem prowadzącym.

Praca oparta jest na materiałach autentycznych i autorskich pomocach naukowych opracowanych przez lektora prowadzącego zajęcia

W ramach kursu uczniowie otrzymują nielimitowany dostęp do platformy e- learningowej Lerni – innowacyjnego narzędzia do nauki 5 języków obcych, które można wykorzystywać przy utrwalaniu słownictwa oraz podczas pracy własnej w domu.

Zajęcia dla Mam odbywają się w dwóch wariantach na różnych poziomach zaawansowania:

• Zajęcia dla mam bez dzieci w siedzibie szkoły przy ul. Hennela 5/5 w Ursusie

• Zajęcia dla mam z dziećmi w Sali Zabaw PIMKI

Współpraca

Oferujemy szkolenia językowe dla firm i placówek oświatowych, takich jak przedszkola/szkoły publiczne i niepubliczne (również w ramach zajęć dodatkowych).

Zajęcia prowadzone są w siedzibie firmy/placówki lub w Centrum Nauczania Języków Obcych OK Language Center przy ul. Hennela 5/5 w W-wie.

Program szkolenia opracowywany jest pod indywidualne potrzeby i preferencje podmiotu zamawiającego. Rozpoczęcie zajęć poprzedza spotkanie z lektorem i metodykiem, na którym poza weryfikacją poziomu uczniów, omawiany jest szczegółowy profil kursu. Terminy i częstotliwość zajęć ustalane są indywidualnie, zgodnie z zapotrzebowaniem podmiotu zamawiającego.

Kontakt: biuro@oklanguagecenter.pl

881-762-372

Kontakt

  Ul. Hennela 5 lok. 5 II piętro, 02-495 Warszawa Ursus

  Tel. 881-762-372, 609-227-474

  E-mail: biuro@oklanguagecenter.pl

   ⇐ Znajdź nas na instagramie

   ⇐ Znajdź nas na facebooku


Jak do nas trafić?

Nasza szkoła znajduje się na terenie dawnych zakładów Ursus, obok Ratusza dzielnicy Ursus i centrum handlowego Factory, w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków autobusowych linii: 716, 194, 177, 306 (przystanek Ursus-ratusz) oraz stacji kolejowych Warszawa Ursus i Warszawa Ursus Północny.